Wizyta w Muzeum Rolnictwa Wandlitz

       

Na początku października 2008 członkowie klubu „Traktor i Maszyna” gościli w niemieckim muzeum rolniczym Wandlitz, położonym trzydzieści kilometrów na północ od Berlina. Powołane w 1955 roku muzeum, mieści na powierzchni 2000m² największe zbiory landu Brandenburgia. Kompleks wystawienniczy przedstawia ewolucję brandenburskiej gospodarki rolnej, techniki i życie wiejskie od końca XVIII wieku do lat osiemdziesiątych. Tematyka obejmuje działy rzemiosła wiejskiego, agrotechnikę, mechanizację uprawy ziemniaka i historię regionalną. Maszyny i ciągniki pokazują postęp techniczny jaki dokonał się na przestrzeni XX wieku. Polska grupa przekazała niemieckim muzealnikom materiały informacyjne dotyczące działalności Klubu „Traktor i Maszyna” oraz gościła na miejscowych dożynkach. Dwudniowa wycieczka obejmowała również wybudowaną w 1934 roku podnośnię statków w Niederfinow, której konstrukcja umożliwia pokonanie statkom, 40 metrowej różnicy poziomów kanałów rzecznych. W programie zwiedzania znalazło się również niezwykłe muzeum lotnictwa zlokalizowane na terenie dawnej bazy wojsk radzieckich.
 


Szczególnie dziękujemy za zorganizowanie tego ciekawego wyjazdu, koledze Michałowi Piotrowskiemu.