Zaproszenie     

Prezes Klubu "Traktor i Maszyna" Rafał Samelczak oraz Wójt Gminy Lipno Janusz Chodorowski zapraszają na Walny Zjazd Członków Klubu "Traktor i Maszyna", który odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipno 6 marca 2010r. o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu , niezależnie od zaproszeń wysyłanych pocztą indywidualnie , gdyż zaproszenia te - mimo dołozenia wszelkich starań - nie zawsze docierają do adresatów na czas lub nie docierają w ogóle


Serdecznie zapraszamy!