Traktorzystom i Sympatykom klubu "Traktor i Maszyna"
- Zarząd Klubu.