Województwo lubuskie


Leszek Nowak 

Henryk Kułaczkowski

Jarosław Kamiński

Waldemar Grzankowski

Ryszard Gławdel

Simon Suiker  
 

Województwo łódzkie


Wojciech Jagusiak
 

Województwo kujawsko-pomorskie


Przemysław Kwaśniewski 


Krzysztof Kwaśniewski 


Stanisław Sikorski

Walenty Pułaski

Jacek Grzywacz 

Paweł Łysak 

Tadeusz Nowakowski  

Michał Piotrowski

Ryszard Brauer

Marian Jasiorowski 

Grzegorz Przystalski

Marek Grzywacz

Agata Grzywacz

Józef Grzywacz

Ryszard Stec

Jacek Dębski

Daniel Warzybok

Henryk Warzybok

Stanisław Kasperski

Janusz Borkowski

Marian Banaszak

Bernard Banaszak

Andrzej Kaźmierczak
 

Województwo śląskie


Feliks Jaroszewicz  

Jacek Hornik 

Zbigniew Kałużny

Damian Wolka


Województwo warmińsko-mazurskie

 

Witold Pokrowski

Piotr Damme
 

Województwo wielkopolskie
 

Rafał Samelczak 

Janusz Chodorowski

Mariusz Nowak 

Szymon Nowak 

Janusz Olizar

Henryk Wieszczeczyński

Zdzisław Kamieniarz

Tadeusz Hoffmann

Piotr Andrzejewski

Jan Misiewicz

Zbigniew Jankowiak 

Wojciech Stróżak

Rafał Rosolski

Stanisław Matuszewski

Zbigniew Szturo

Hieronim Klecha

Piotr Ciąder  

Piotr Głaczyński 

Sylwia Głaczyńska

Adam Grzebyta

Marek Kropidłowski 

Karolina Kropidłowska 

Andrzej Jazdończyk

Ryszard Pietrowiak

Henryk Postół

Marek Mania

Jan Wolniewicz  

Paweł Hoffman

Karol Matczak  

Tomasz Jankowiak 

Renata Jankowiak

Witold Alejski 

Andrzej Patelka 

Robert Kołak

Henryk Walachowski

Józef Stróżak

Zbigniew Rzeźnik

Kazimierz Rzeźnik

Województwo zachodniopomorskie
 

Rafał Mazur 

Marek Ułasiuk

Województwo pomorskie

Wiesław Kurowski  

Województwo dolnośląskie

Agata Jaworska  

Paweł Rychter  

Województwo mazowieckie


Marek Staniaszek 


Sabina Staniaszek 

Grzegorz Pindor