Zarząd
Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
„Traktor i Maszyna”

Prezes - Rafał Samelczak
V-ce prezes - Zbigniew Jankowiak
Sekretarz - Jacek Grzywacz
Członek - Mariusz Nowak
Członek - Wojciech Stróżak