XI Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych


XI Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

Zarząd Klubu "Traktor i Maszyna" z ulgą i radością informuje wszystkich kolekcjonerów i miłośników zabytkowej mechanizacji rolnictwa, że w tym roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W dniu 26 czerwca 2012 roku w Urzędzie Gminy w Lipnie po długotrwałych rozmowach i negocjacjach została podpisana umowa dotycząca organizacji Festiwalu. Umowa szczegółowo precyzuje obowiązki poszczególnych stron, ich prawa oraz rodzaj przychodów i kosztów. Umowa także reguluje standardy organizacyjne Festiwalu, które podczas jego X edycji uległy pogorszeniu. Umowę ze strony Klubu podpisali: Rafał Samelczak (prezes Klubu) i Zbigniew Jankowiak (zastępca prezesa Klubu), ze strony Gminy Lipno - Jacek Karmiński (p.o. Wójta Gminy Lipno) oraz Renata Jakubowska (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie). XI Festiwal odbędzie się 18 i 19 sierpnia 2012 roku w Wilkowicach, gmina Lipno, województwo wielkopolskie. W tym roku akwizycją starych ciągników i maszyn rolniczych zajmie się Klub. Jest to istotna zmiana, gdyż karty zgłoszeń będzie trzeba nadsyłać nie do GOK-u w Lipnie lecz na adres Klubu podany w karcie zgłoszeniowej. Klub zajmie się także sporządzeniem rozliczenia zwrotu paliwa zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów transportu, który został poprawiony i uwzględnia aktualne ceny paliwa. W umowie dokładnie określono także co kolekcjoner powinien otrzymać i w jakiej jakości. Już wkrótce na naszej stronie pojawią się wszystkie regulaminy i karty do akredytacji na Festiwal. W związku, że do Festiwalu zostało niewiele czasu Zarząd Klubu prosi o szybkie nadsyłanie zgłoszeń. Można w tym celu wykorzystywać naszą skrzynkę internetową: klub@traktorimaszyna.pl Mamy nadzieję, że wszyscy przyjmą tę wiadomość z ogromnym zadowoleniem a Wilkowice nadal pozostaną stolicą starych ciągników.


Zarząd Klubu "Traktor i Maszyna"Pomoc finansowa z programu "Leader"


W dniu 3 lutego 2012 roku w Poznaniu została podpisana umowa pomiędzy Klubem "Traktor i Maszyna" a Samorządem Województwa Wielkopolskiego dotycząca uzyskania pomocy finansowej z programu "Leader" (małe projekty w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem na lata 2007-2013) do realizacji operacji pt. "Jubileusz 10-lecia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka". Celem operacji jest: rozwijanie aktywności lokalnej mieszkańców gminy Lipno poprzez kultywowanie tradycji kolekcjonowania starych ciągników i maszyn rolniczych, promocja Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, dokumentowanie historii rozwoju techniki rolniczej i motoryzacji wsi polskiej. W ramach operacji zlecono skład i druk ulotki, wydano dodatkowych 150 płyt DVD z filmem o festiwalu i wysłano do uczestników festiwalu oraz osób i instytucji zasłużonych dla jego organizacji, zakupiono statuetki z ciągnikami Lanz Bulldog dla uhonorowania osób biorących udział w I Festiwalu w 2002 roku, zakupiono pamiątkowe zegary i czapeczki dla wszystkich uczestników festiwalu, zakupiono puchary na nagrody w przeprowadzonych konkurencjach, zakupiono stary ciągnik Zetor 50 Super w celu postawienia go na postumencie w centrum wsi Wilkowice. Na wyżej wymienione działania Klub otrzyma z programu "Leader" kwotę 13.302,17 zł pomocy finansowej. Ze strony Klubu umowę podpisali Rafał Samelczak (prezes) i Zbigniew Jankowiak (zastępca prezesa) a ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Emilia Dunal (dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Nie jest to jedyna pomoc finansowa uzyskana przez klub na obchody jubileuszowe festiwalu, bowiem w 2011 roku klub otrzymał dotację od Starosty Leszczyńskiego w wysokości 3.000,00 zł


logo lider  logo wlgd  logo Unii Europejskiej  logo

Designed by Polar. Copyright C 2004 by Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. All Rights Reserved.